Web www.redballoon.co.za
Other Crafts
Classes & Materials
Therapy through Art
Gauteng - Centurion

 

I have different activities in my business, here are just a few listed: 

 

Divas @Art

These are creative practicalgroup sessions where the focus is on women that are at crossroads in theirlives and in search of new inspiration.We remove layers of paint, not with a quick fix such as a paint stripper. No,we start at the top and remove the layers of paint that we have added overyears without damaging the wood (our souls). Group sessions consist of eight 4hour sessions (1 session per week).

 

MASTER A NEW SKILL ,AND AWAKEN YOUR CREATIVITY LEVEL.
GET ASSISTANCE IN MOSAIC,DECOUPAGE,PEWTER,CEMENT-CRAFT,MIRROR-CRAFT,USE THEM INMIX MEDIUM ON ONE PRODUCT BY ART THERAPIST AS WELLAS GUIDANCE WHILE YOU AREWORKING ONE YOUR OWN SOUL CRAFT.

 

My leuse is GEEN ONDERVINDING BENODIG,GEEN OUDERDOMSDISKRIMINASIES,NET HOPE YWER!!ALTERNATIEF vir berading!

Kunsterapie behels die gebruik van verskillende kuns mediasbv;skilder,waardeur die klient homself kan uitdruk in 'n kunsmedium sooswaterverf op 'n canvas wat 'n produk vorm.Wanneer die klient homself uitdruk(deur die gebruik van diewaterverf op die canvas) werk hy deur kwessies en vrae wat hom by terapie gekryhet.

Kunswerk is die mees effektiefste manier om gevoelens,vreseen fantasiee uit te druk.Daarna kan jy met gesprekvoering dit deurwerk.Kunsterapie vra jou om jou innerlike ondervindings,persepsies,gevoelensdeeglik te ondersoek.

Fokus word gele, op die beelde en vorme wat van binne diepersoon kom, te ontwikkel en uit te druk eerder as wat hy of sy in diebuitewereld sien.Vorme van Kuns medias wat gebruik word is alle normaleaktiwiteite -(verf,teken,klei)Handwerk aktiwiteite -mosaiek,krale,scrap,houtcraft,scrapmetaal).Spesiale klas vir mixmediums waar ons create your owndesign.

Ek werk met kinders,tieners en dames.Besoek my webwerf www.therapythroughart.co.za

 


Documents
TitleFile
Mixed medium example made in craft therapy sessionMixed meduim voorbeeld.doc
Contact Us| Privacy Statement| Terms of Use